FULL GARDENS .com - Starting with T - Garden Plants - Comprehensive list of all varieties of plants starting with T, from Tabebuia to Typha (cattail)

List of Plants Starting With T

Comprehensive List of all Garden Plants starting with T

Gardening Tips Beginner and ExpertHere is a comprehensive list of plant types starting with the letter T from Tabebuia to Typha (cattail) and everything in between. For a complete listing of plants be sure to go back to our Plant Variety Database

List of all Garden Plants starting with T

* Tabebuia
* Tabernaemontana
* Tacca
* Tagetes (Mexican or French marigold)
* Talinum (fameflower)
* Tamarix (tamarisk)
* Tanacetum (tansy)
* Tanakaea
* Tanakea
* Tapeinochilus
* Taxodium (bald cypress)
* Taxus (yew)
* Tecoma (plant)
* Tecomanthe
* Tecomaria
* Tecophilaea
* Telekia
* Telephium
* Tellima
* Telopea (waratah)
* Templetonia
* Terminalia (plant)
* Ternstroemia
* Tetracentron
* Tetradium (bee tree)
* Tetranema
* Tetraneuris
* Tetrapanax
* Tetrastigma
* Tetratheca
* Teucrium
* Thalia (plant)
* Thalictrum
* Thelesperma
* Thelocactus
* Thelypteris
* Thermopsi
* Thespesia
* Thevetia
* Thlaspi
* Thrinax (thatch palm)
* Thryptomene (heath myrtle)
* Thuja (thuja, arborvitae)
* Thujopsis (hiba)
* Thunbergia
* Thymophylla
* Thymus (thyme)
* Tiarella
* Tibouchina
* Tigridia
* Tilia (linden)
* Tillandsia (air plant, Spanish moss)
* Tipuana
* Titanopsis
* Tithonia (Mexican sunflower)
* Todea
* Tolmiea
* Tolpis
* Toona
* Torenia
* Torreya (nutmeg yew)
* Tovara
* Townsendia
* Trachelium
* Trachelospermum
* Trachycarpus (chusan palm)
* Trachymene
* Tradescantia (spiderwort)
* Trapa (water caltrop)
* Trichodiadema
* Trichosanthes
* Tricyrtis (toad lily)
* Trientalis
* Trifolium (clover)
* Trillium
* Tripetaleia
* Tripterygium
* Triteleia (triplet lily)
* Tritonia
* Trochodendron
* Trollius (globeflower)
* Tropaeolum (nasturtium)
* Tsuga (hemlock)
* Tsusiophyllum
* Tuberaria
* Tulbaghia
* Tulipa (tulip)
* Tweedia
* Tylecodon
* Typha (cattail)